szkolenia

Na początek warto odnieść się do tego, że szkolenia BHP są ważne dla pracodawcy ze względu na aspekt psychiczny. Otóż osoba zatrudniająca innych powinna przede wszystkim dbać o zdrowie oraz życie swoich pracowników, podczas wykonywanych przez nich zadań. Nikt nie chce mieć na sumieniu krzywdy drugiego człowieka, spowodowanej chociażby niewiedzą z danego zakresu. Ponadto pracownik biorący udział w szkoleniu BHP czuje, że pracodawca dba o jego zdrowie i życie, a nie tylko o swoje interesy, chociaż spoglądając na to szerzej, niekoniecznie jedno musi wykluczać drugie, ponieważ niedysponowana osoba zatrudniona, nie będzie generować żadnych zysków dla firmy. 

Czy pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenia BHP?

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie osobom zatrudnionym odpowiednich warunków wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo musi również zadbać o aktualizację ich wiedzy w tym zakresie, co wiąże się z kierowaniem ich na szkolenia BHP. Warto dodać, że dzielą się one na wstępne, czyli takie, które są bezpośrednio po zatrudnieniu danej osoby oraz na okresowe mające na celu aktualizację wiedzy pracownika. Ponadto szkolenie BHP musi odbyć się w dniu zatrudnienia (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz przed upływem 6 lub 12 miesięcy od daty ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei okresowe muszą być powtarzane co 1, 3, 5 lub 6 lat i odstęp czasowy między nimi zależny jest od zajmowanego przez osobę zatrudnioną stanowiska pracy. 

Czy pracodawcy grożą sankcję za niezorganizowanie szkolenia BHP?

Brak szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowanych przez pracodawcę, wiążą się z sankcjami, które są uwzględnione w Kodeksie Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje, aby przepis ten był przestrzegany. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzony brak szkoleń BHP, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. 

Co zrobić w przypadku przekroczenia terminu wykonania szkolenia BHP?

Biorąc pod uwagę fakt, że odstępy między szkoleniami BHP są bardzo duże, ciężko jest wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca przekroczy termin ich zorganizowania. Jeśli jednak z jakiegoś powodu dojdzie do tego, szkolenie te musi odbyć się jak najszybciej.

Szkolenia BHP dla firm w Poznaniu – dlaczego warto skorzystać z oferty?

Nie każdy pracodawca może samodzielnie przeprowadzić szkolenie BHP. Jedynie po spełnieniu pewnych warunków określonych w treści rozporządzenia z dnia 27.07.2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) ma taką możliwość. Bardzo ciekawą alternatywą są Szkolenia BHP dla firm w Poznaniu. Chcąc zlecić wykonanie tego typu zadania komuś z zewnątrz, warto wybrać osobę, która kieruje się przede wszystkim doświadczeniem oraz dokładnością w działaniu. Pozwoli to na sumienne przygotowanie pracowników do wykonywanej przez nich pracy oraz zapewnienie im bezpieczeństwa na wysokim poziomie.