maska przeciwgazowa

Maski przeciwgazowe są niezbędnym sprzętem zabezpieczającym drogi oddechowe przez różnego rodzaju zanieczyszczeniami czy skażeniami powietrza. Tego rodzaju element wyposażenia przydaje się w przypadku osób narażonych na wdychanie pyłów czy innego rodzaju zanieczyszczeń, lecz także w straży pożarnej. Zanim jednak wyodrębnimy jakie maski przeciwgazowe, dostępne na https://www.zielonysklep.pl/423-maski-przeciwgazowe, są najlepsze, należałoby dokonać ich głównego podziału.

 

To, jaką maskę przeciwgazową kupić, zależy głównie od jej przeznaczenia. Maski te są jednym z podstawowych elementów ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie organizmu przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i substancjami. 

Podział masek przeciwgazowych

Główny podział masek przeciwgazowych opiera się na dwóch kategoriach – maskach filtracyjnych oraz izolacyjnych. Jednakże wyróżnić można także przeciwgazowe maski jednorazowe, które stosuje się w przypadkach awaryjnych. Jedną z takich sytuacji może być konieczność szybkiego opuszczenia zanieczyszczonej strefy. To, jaka najlepsza maska przeciwgazowa jest dla nas, zależy od wymagań sytuacji, w której się znajdujemy. 

Maski przeciwgazowe filtracyjne 

Rolą masek filtracyjnych jest oczyszczanie wdychanego przez człowieka powietrza z niebezpiecznych substancji, wirusów czy drobnych zanieczyszczeń.  Pobierają one powietrze z otoczenia i dzięki zawartym w nich filtrom, przygotowanym na różnego rodzaju gazy, substancje toksyczne oraz pyły, oczyszczają powietrze, które następnie trafia do płuc człowieka. Dobrej jakości maski filtracyjne często używane do zabezpieczenia dróg oddechowych osób poszkodowanych w wypadkach, które czekają na przemieszczenie ich w bezpieczne miejsce. Takie maski, używane przez strażaków, posiadają specjalne otwory do patrzenia, zawory umożliwiające oddychanie oraz membranę pozwalającą na rozmowę z poszkodowanym. Niektóre z filtrów obecnych w tego rodzaju maskach usuwają nawet do 99,97% zanieczyszczeń.

Maski przeciwgazowe izolacyjne

Maski przeciwgazowe izolacyjne, jak sama nazwa mówi, izolują drogi oddechowe od świata zewnętrznego. Powietrze z otoczenia człowieka nie ma dostępu do wnętrza maski, a człowiek oddycha tlenem znajdującym się w urządzeniu podłączonym do maski lub pochodzącym z pochłaniacza regeneracyjnego. Odcięcie osoby oddychającej od świata zewnętrznego zabezpiecza ją przed ryzykiem wdychania zanieczyszczonego powietrza. W przypadku stosowania masek przeciwgazowych izolacyjnych najczęściej stosuje się butlę tlenową, która łączy się z maską przy pomocy elastycznego przewodu, który dostarcza powietrze. Tego rodzaju zabezpieczenia nie są wyposażone w żadne zawory dopuszczające do wnętrza powietrze z otoczenia. Rolą maski izolującej jest zamiana wydychanego dwutlenku węgla na parę wodną i tlen, które gromadzą się w worku oddechowym. Z każdą inhalacją zużyte powietrze przepływa przez absorber regeneracyjny, umożliwiając recykling tlenu, maksymalizując żywotność maski. Aby proces ten przebiegał pomyślnie i bezproblemowo, w pochłaniaczu znajdują się substancje chemiczne, umożliwiające zachodzenie tej reakcji. Oznacza to, że pochłaniacz maski izolacyjnej powinien być wymieniany po każdym użyciu maski.

Wybór odpowiedniej maski przeciwgazowej 

Pierwszym, najważniejszym aspektem podczas wybierania, jaka maska przeciwgazowa będzie najlepsza, są nasze wymagania w stosunku do maski, dotyczące ochrony. Nasze oczekiwania mogą mieć podstawę w rodzaju zadań, jakie wykonujemy czy od poziomu zanieczyszczeń powietrza obszaru, w którym przebywamy. Środowisko, w jakim wykorzystywana ma być maska, powinno warunkować jej budowę. Czy będzie to maska filtrująca, czy izolująca, zależy od stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem lub skażeniem dróg oddechowych. 

To, jaka maska przeciwgazowa będzie dla nas najlepsza, zależy od jej indywidualnego dobrania pod nasze osobiste potrzeby. Istotne jest jednak to, aby określić, jaki rodzaj filtrów sprawdzi się w naszej sytuacji. Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli masek. Ważne jest jednak, aby środki ochronne tego rodzaju kupować z rzetelnych źródeł, aby efektywnie chroniły nasz organizm przed niebezpieczeństwami.