prawo

Prawo cywilne w Gdyni jest usługą, która świadczona jest przez różnego rodzaju kancelarie. Duża część osób nie jest jednak nawet świadoma tego, z czym powiązane są kwestie prawnicze. Warto więc wyjaśnić, czym tak naprawdę jest prawo cywilne i jaki zakres obejmuje.

Stosunki prawne

Warto zaznajomić się z prawem cywilnym, ponieważ okazuje się, że to właśnie ono w największej kwestii odnosi się do życia codziennego. Dlaczego? Ponieważ jest to ten zakres prawa, który ma na celu regulację stosunków prawnych pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, czyli osobami fizycznymi. Każdy z nas każdego dnia zawiera umowy cywilnoprawne, dokonując m.in. zakupów czy sprzedając swoją własność. Warto jednak dalej rozwinąć ten temat, aby móc chociaż trochę zorientować się w tym, jakie elementy reguluje prawo cywilne.

Prawo cywilne – Gdynia

Skoro prawo cywilne w Gdyni dotyczyć może każdego napotkanego człowieka, to warto sprawdzić, jaki jest jego dokładnie zakres. Otóż, w jego skład wchodzi:

  • prawo rzeczowe – jego zadaniem jest regulacja stosunków prawnych, jakie związane są z prawem własności rzeczy. Wśród przykładów prac, jakie można tu wymienić, są: ustanowienie i wykreślenie hipotek, a także zastawów; ochrona własności i posiadania; uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.
  • prawo umów – jak sama nazwa mówi, są to czynności, jakie związane są z przygotowaniem umów. Za przykład mogą służyć tu chociażby zmiany, jakie mają zajść w umowach, opiniowanie umów, negocjacje warunków poszczególnych umów czy też weryfikacja umów, które mogą przynieść ewentualne ryzyko. 
  • prawo spadkowe – można o tym mówić dopiero po śmierci danej osoby lub ona sama może wydać rozporządzenia, jeszcze przed swoją śmiercią. Są to takie przypadki, jak: zabezpieczenie swoich najbliższych, co powiązane jest z sukcesją majątku; pomoc w zwolnieniu wykonawcy testamentu; fachowe doradztwo, jeżeli bierze się pod uwagę przyjęcie lub ewentualne odrzucenie spadku.

Źródła prawa cywilnego

Skoro już wiadomo, czym tak naprawdę jest prawo cywilne i z jakich elementów się składa, warto sprawdzić, jakie są dokładnie źródła prawa cywilnego. Zawsze można powołać się na zapisy, jakie można znaleźć w:

  • konstytucji RP,
  • ustawach,
  • rozporządzeniach, 
  • ratyfikowanych umowach międzynarodowych.

Samodzielne dochodzenie racji na drodze prawa cywilnego może być niezwykle skomplikowane. Brak wiedzy oraz doświadczenia w tym temacie może prowadzić do popełnienia błędu, a w konsekwencji do odpowiedzialności karnej. Dlatego, jeżeli ktoś ma sprawę, która odnosi się do prawa cywilnego, to wręcz powinien zdecydować się na współpracę z kancelarią prawną. Taką, która doskonale zna się na bieżących przepisach prawa. Nie można bowiem zapomnieć o tym, że przepisy mają to do siebie, że lubią się zmieniać. Każdy prawnik powinien być tego świadom i na bieżąco reagować na to, co się dzieje, dzięki czemu lepiej będzie można dopasować się do potrzeb klienta.