prawnik

Z dniem 1 października 2020 roku wszedł w życie obowiązkowy Jednolity Plik Kontrolny, który ma na celu łączyć część ewidencyjną i deklaracyjną. Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT (tj. mikroprzedsiębiorcy, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) są zobowiązani do przesyłania JPK z deklaracją. To dokument, który zawiera dane o operacjach gospodarczych firmy za dany okres roku podatkowego. Wszystkie zawarte w nim informacje pobierane są z programów finansowo-księgowych i wysyłane elektronicznie do właściwego urzędu skarbowego. Cały schemat JPK jest ściśle określony i jest zapisywany w formacie XML.

Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny w celu uszczelnienia systemu podatkowego, a cały system ma ułatwić i przyspieszyć zbieranie oraz analizowanie danych o operacjach gospodarczych. Cała automatyzacja ma uprościć i przyspieszyć przekazywanie danych do urzędu. Natomiast dla urzędów skarbowych jest to ułatwienie w przeprowadzeniu kontroli.

Jednolity Plik Kontrolny ma również znacznie ograniczyć wyłudzenia ze strony zorganizowanych grup przestępczych, a ze względu na wprowadzone programy socjalne mają one ogromne znaczenie dla budżetu. JPK nie jest polskim pomysłem. Wcześniej został wprowadzony w Portugalii, Francji, Niemczech, Luksemburgu czy Austrii.

Kogo obowiązuje plik kontrolny?

Cały system został wprowadzony etapowo i został podzielony ze względu na wielkość firm oraz ich obroty netto. Mikroprzedsiębiorcy to firmy, które zatrudniają poniżej 10 pracowników, a roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro. Dla nich obowiązek został wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. Małe przedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a obrót netto nie przekracza 10 mln euro. One wysyłają JPK od 1 stycznia 2017 r. Średnie przedsiębiorstwa zatrudniają do 250 pracowników i mają obrót netto do 50 mln euro. Tak jak małe firmy, przesyłają JPK od 1 stycznia 2017 r.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają powyżej 250 pracowników, a ich obrót netto sięga powyżej 50 mln euro. One są zobligowane do przesyłania JPK od 1 lipca 2016 r. Dla każdego z nich termin wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego jest taki sam, czyli do 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli dzień ten wypada w niedzielę, termin wysyłania pliku przechodzi na następny dzień roboczy. Trzeba jednak podkreślić, że obowiązek nie dotyczy firm, które zostały zwolnione z VAT, a zatem nie muszą one generować pliku JPK.

Co zawiera plik kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to dane pochodzące z ewidencji zakupu i sprzedaży. Pozostałe dane to: faktury sprzedażowe, wyciąg bankowy, księgi rachunkowe, magazyn, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. W przyszłości planuje się wprowadzenie danych z paragonów.

Dokument JPK zawiera:

– Zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

– Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K)

– Dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia

– JPK_PKPIR odnosi się do przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów;

– JPK_EWP dotyczy przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

– JPK_KR dotyczy przedsiębiorców prowadzących ewidencję na pełnych księgach;

– JPK_MAG obejmuje przedsiębiorców posiadających gospodarkę magazynową;

– JPK_FA odnosi się do wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury;

– JPK_WB dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach prowadzenia firmy.

– JPK_FA_RR, która dotyczy przedsiębiorców wystawiających faktury VAT RR. Odnosi się do rolników ryczałtowych, tj. takich, którzy sprzedają płody rolne.

Wszystkie pliki wysyłane są za pomocą platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub programu do księgowości online. Każde biuro rachunkowe posiada specjalny numer elektroniczny, za pomocą którego podpisuje elektronicznie wysłaną deklarację do urzędu skarbowego. Podatnicy mogą również wysłać JPK poprzez elektroniczny podpis lub profil zaufany. Po wysłaniu dokumentu należy wygenerować elektroniczny dokument UPO. Jest to Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które potwierdza prawidłowość złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Należy dodać, że przedsiębiorcy, którzy w nieuzasadniony sposób odmawia złożenia JPK na wezwanie urzędu skarbowego, może zostać ukarany kwotą w wysokości 3010 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://inlogica.com/posts/2.