dokumenty

Darowizny to środki finansowe, jakie pomagają wielu organizacjom przetrwać. Dużo mówi się o tym w ostatnim czasie. Może nie każdy jest w stanie ofiarować znaczną część majątku, ale liczy się te przysłowiowe „kilka groszy”. Aby zachęcić do oddawania takich darowizn, rząd uznał, że będzie można je odliczyć od podatku. Jak to zrobić? Oto kilka wskazówek, które mogą stać się nie lada pomocą dla wielu osób.

Wymagane dokumenty

Jeżeli ktoś chciały wiedzieć, jak odliczyć darowiznę od PIT, musi skompletować odpowiednie dokumenty. Na ogół dostaje się roczną deklarację, gdzie zawarte są wszystkie szczegóły odnośnie tego, jaka kwota darowizn została przekazana. Potem w załączniku PIT-0 należy podać takie informacje jak:

  • dokładna kwota, która została przekazana w ramach darowizny,
  • kwota odnosząca się do dokonanego odliczenia,
  • dane osobowe podatnika, który dokonał deklaracji, włączając w to adres.

Jaki rodzaj darowizny?

Trzeba jednak mieć świadomość co do tego, że do czynienia można mieć z dwoma rodzajami wykonanej darowizny:

  • środki finansowe – aby je udowodnić, należy przedstawić dowód wpłaty na rachunek bankowy. W tym przypadku nie ma konieczności sporządzania dodatkowych dokumentów w postaci oświadczeń.
  • darowizna inna niż pieniężna – dokument będący potwierdzeniem wykonanej darowizny w przeliczeniu na wartość. Najlepiej, jeżeli będzie się miało do czynienia z dokumentem sporządzonym notarialnie. Koniecznością jest także oświadczenie od osoby, która taką darowiznę właśnie otrzymała.

Co o darowiznach wiedzieć trzeba?

Właściwie to już wiadomo, jak odliczyć darowiznę w PIT, warto nieco dłużej pomówić o przekazaniu m.in. środków finansowych na dany cel. Najczęściej mowa jest tu o szeroko pojętych celach charytatywnych. Aby móc dokonać odliczenia darowizny, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi. To właśnie tam znaleźć można niezbędne informacje odnoszące się do tego, komu takie środki można przekazać. Na ogół na myśl przychodzą organizację prowadzące działalność charytatywną. Do celi charytatywnych zaliczyć można również:

  • wspierania rodzin, które sprawują opiekę w systemie pieczy zastępczej,
  • prowadzą pomoc społeczną, jaka wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji po to, aby ich życie stało się nie tylko łatwiejsze, ale także na równi z innymi,
  • działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • przekazaniu darowizn na rzecz ludzi, którzy zajmują się szeroko pojętym podtrzymywaniem ducha narodu, promowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Darowiznę można przekazać również na działanie w celu „ochrony i promocji zdrowia (a od 2016 r. – ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)”.

Osoby, które są mocniej zainteresowane tym tematem, mogą wejść na https://www.csr.org.pl/blog/jak-odliczac-od-pit-darowizny-na-cel-pozytku-publicznego-czeste-pytania-i-odpowiedzi.

Komu można przekazać środki finansowe i niefinansowe?

Mówiąc o tym, jak odliczyć od podatku darowiznę, często pojawia się pytanie odnośnie tego, komu można takie wsparcie przekazać? Czy będą to tylko instytucje polskie? Czy też można skierować swoją darowiznę do innych krajów? Tak, można pieniądze przekazać do innych krajów. Z tym zastrzeżeniem, że mogą to być organizacje z innego kraju UE lub EOG.

Jeżeli ktoś jednak wykona darowiznę na rzecz osób fizycznych, nie ma szans na odpisanie od podatku. Jest jeszcze kilka takich wyjątków, kiedy odliczenia nie będzie można wykonać. Warto więc dokładnie zapoznać się z tymi zapisami.

Warto podzielić się z innymi swoimi możliwościami, jeżeli tylko ktoś będzie miał ku temu okazję. Nie trzeba przekazywać ogromnej ilości pieniędzy. W szczególności, że ceny w ostatnim czasie mocno wzrastają. Jednak warto pamiętać o tym, że dla tej drugiej strony, nawet takie drobne kwoty są w stanie dużo zmienić. Kilka darowizn w roku jest w stanie podnieść nawet samopoczucie psychiczne.