transport

Firma transportowa oferująca przewóz osób świadczy swoje usługi w zakresie transportu z wykorzystaniem takich środków jak samochody osobowe, autobusy i busy. Są to pojazdy samochodowe o pojemności od 7 do 9 pasażerów, wliczając w tę liczbę kierowcę.

Jakie wymagania należy spełnić, aby założyć firmę przewozową?

Działalność gospodarcza związana z przewozem osób jako działalność regulowana wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i licencji, które umożliwią świadczenie danych usług. Dokumenty, jakie należy zgromadzić, różnią się w zależności od wykorzystywanego środka transportu.

Osoby zarządzające firmą muszą cechować się niekaralnością. Nie mogą założyć tego typu działalności skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ochronie środowiska, wiarygodności dokumentów, mieniu czy obrotowi gospodarczemu. Właściciel musi posiadać stałą siedzibę swojej firmy, zdobyć zezwolenie uprawniające go do wykonywania zawodu przewoźnika oraz posiadać zdolność finansową, która umożliwi mu założenie działalności.

Minimum jedna z osób zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwa powinna posiadać certyfikat, który potwierdzi jej kompetencje zawodowe i uzyskane kwalifikacje dotyczące usług związanych z transportem drogowym. Kwalifikacje, jakie należy uzyskać, regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kierowca zajmujący się wykonywaniem przewozu osób powinien posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Prowadzący do 60. roku życia powinni wykonywać je co 5 lat, natomiast osoby mające ponad 60 lat powinny je odnawiać co 30 miesięcy. Do badań obowiązkowych należą konsultacje u okulisty oceniające widzenie zmierzchowe, wrażliwość na kontrast oraz zjawisko olśnienia. Każdy kierowca powinien także przejść kontrolę psychologiczną, składającą się z wywiadu oraz badań mających na celu określenie sprawności intelektualnej czy dojrzałości społecznej. W celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych należy zdać egzamin pisemny przeprowadzany przez komisję Instytutu Transportu Zawodowego.

Osoby spełniające wszystkie wyżej opisane warunki, aby założyć firmę zajmującą się przewozem osób, muszą wybrać odpowiadającą im formę prawną, w której będą prowadzić swoją działalność. Do wyboru są jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna bądź jeden z rodzajów spółki prawa handlowego, tj. komandytowa, akcyjna, komandytowo-akcyjna, jawna bądź ta z ograniczoną odpowiedzialnością.

Należy także wpisać działalność do CEIDG na podstawie kodów, które opiszą, czym dana firma się zajmuje. W przypadku przewozu osób skorzystać można z dwóch kodów: PKD 49.31.Z odnoszącego się do transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego bądź PKD 49.39.Z, oznaczającego pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej klasyfikowany.

Bus Katowice-Kraków Balice

Firma przewozowa dowiezie Cię wszędzie tam, gdzie będziesz tego potrzebował. Jeżeli szukasz przedsiębiorstwa, które w komfortowych warunkach przetransportuje Cię busem z Katowic do Krakowa Balice, świetnie trafiłeś. To wygodny i jednocześnie szybki środek transportu, dlatego nawet kilkugodzinna podróż przebiegnie w swobodnych warunkach.